Emotional Shayari:
Gum woh cheez hai…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jisse Paper chipkaya jaata hai…!!!