Hindi Birthday Wishes

Prem Maa Meethi Vedana Meali E Baahu Chhee,
Sawapno Ne Navvi Dishaa Mali E Baahu Chhee,
Prem Pooro Thaayo Ke Adhooro Reyho Wat E Naathi,
Prem Karwaano Awsar Melyo E Baahu Chhee.