/ ‘ /’ /;/;/.
/; / .’/ /’; /
; / ;./ ;/ ;/
//; // .;’/ /
Happy Rainy Day Dua Hai Barish Ke Jitne Qatre Girain Utni Hi Apko Khusyan mile…