SMS in Hindi Logo

Chand nazar aya?

( ‘:’ )Nai?
(”)(”)
Idhar dekho!

(’: ‘ )
(”)(”)

Nahi?
Udhar?

( ‘:’)
(”)(”)

Nahi?

( ‘:’ )
(”)(”).

Chalo theek hai,mai ghar pe hon aa k dekhlo. :)

Related Posts with Thumbnails