Inspirational SMS Messages

Apni jaami paida kar Apna aakash paida kar,
Apne andar ek naya vishwash paida kar,
Bhikh mangne se bhikh nahi milti,
Hai tujh me dum to apne vishwas se ek naya itihaas paida kar…

Related Posts with Thumbnails