Hindi SMS

Salam arz hai.
Jawab karz hai.
Dena farz hai.
Nadena marz hai.
Na koi karz hai.
Bas etna arz hai…
Kaisay hai Aap???

Related Posts with Thumbnails