Yeh Biwiyan apne pati ko “A.G.” kyon kehti hain?
Kyonki Biwiyan Sanskari hoti hain;
aur sabke saamne “Abey Gadhe” nahin keh sakti.
Isliye, short form main bulati hain “A.G.”.

Related Posts with Thumbnails