Guru Purnima Day Logo

Guru Brahma Gurur Vishnu
Guru Devo Maheshwaraha
Guru Saakshat Para Brahma
Tasmai Sree Gurave Namaha…

Related Posts with Thumbnails