Good Night SMS

Apun Ko Laga Ki Apun Ko Bol Dena Chahiye Tereko,
Phir Kya Hai Na Ke Apunke Dost Log Bhi Apunko Insist Kiya Ke Bolich Dal,
To Botla Hai Good Night…

Related Posts with Thumbnails